BACK Durg Division

Jurisdiction

Parsada, Amleshwar, Kumhari, Charoda, Bhilai-03 Padum Nagar, Kohka, K.N.Kurud, W.B.C. Kurud, Khamariya, Junwani, Baghera, Kolihapuri, I/E Bhilai, Patan, Twin City Talpuri, Dist- Durg

Contact Details:
Address  Padmanabhpur, Durg
Telephone 0788 - 2210319, 0788 - 2210413
Fax
Key Personnel:

Executive Engineer(In-Charge) / Public Information Officer

Mr. Vinod Kumar Gaharwar
(Mob.) 098271 75003

Assistant Public Information Officer Mr. V.K. Atre             
(Mob.) 094242 09112
Divisional Accountant Mr. S.P. Tamrakar             
(Mob.) 094079 77114
Assistant Engineers
Name Sub-Division Contact Number
Mr. R. K. Chandrakar Durg 098266 23336
Mr. Sunny Dhruva Bhilai 095840 01711
 Mr. Privesh Sahu Kumhari 094255 77575
Mr. Umashankar Patel Talpuri 098937 65723